Prema dobivenom idejnom rješenju izrađuju se detaljne fotorealistične vizualizacije prostora prije je potrebno pomoću moodboardova i primjera usuglasiti se sa investitorom oko dizajna istoga.
Detaljne 3D vizualizacije u sebi sadrže sve parametre koji su određeni idejnim rješenjem te je u vizualizacijama vidljiva tekstura i materijali, ambijent, mogućnosti iskorištavanja prostora…

Prilikom predaje prvim vizualizacija čeka se povratna informacija od investitora te može doći do promjena u modelu (promjena boje i materijala, manje promjene na prethodno odabranim artiklima) koje su uključene u cijenu.
Nakon suglasnosti sa investitorom oko predloženog dizajna i vizualizacija izrađuju se ostali vizuali koji su predviđeni prema ponudi.

U tehničkom smislu (dokumentacija) sadrži:

  • Fotorealistične vizualizacije rješenja po prostorijama (1-2 vizualizacije po manjim prostorijama, 4-5 za veće prostorije tj. koliko je potrebno da bi se obuhvatio cjelokupni dizajn iste)
  • Fotorealistične vizualizacije svake prostorije u 360 (virtualna šetnja)
  • Tlocrtni vizual svakog kata

CJENIK

FOTOREALISTIČNE VIZUALIZACIJE INTERIJERA I EKSTERIJERA

  • Fotorealistične vizualizacije rješenja po prostorijama
  • (1-2 vizualizacije po manjim prostorijama, 4-5 za veće prostorije tj. koliko je potrebno da bi se obuhvatio cjelokupni dizajn iste) – uključeno u cijenu idejnog i izvedbenog projekta
  • Fotorealistične vizualizacije svake prostorije u 360 (virtualna šetnja) – prema željama i potrebama investitora moguće je napraviti animaciju samo jedne prostorije ili cijelog projekta u vidu virtualne šetnje kroz prostor
  • Tlocrtni vizual svakog kata – ovisno o potrebama investitora moguće je izraditi vizualizacije iz ptičje perspektive

CIJENA: na upit