GODINA: 2016
LOKACIJA: Nova Kršlja
NAMJENA : Zvjezdarnica i planetarij projektirani je u sklopu idejnog urbanističkog projekta hotelskog resorta “Zlatni Jelen” te upotpunjuje ponudu koja se orijentira na boravak na jezerima koji se nalaze u sklopu urbanističkog projekta.