GODINA: 2016
LOKACIJA: Nova Kršlja
NAMJENA: Sojenice na vodi projektirane su u sklopu idejnog urbanističkog projekta hotelskog resorta “Zlatni Jelen” te su zamišljene kao spoj moderne i tradicionalne arhitekture čija je namjena privatno iznajmljivanje pod kategorizacijom 4 zvijezdice.