GODINA: 2016
LOKACIJA: Nova Kršlja
NAMJENA: Restoran na vodi projektiran je u sklopu idejnog urbanističkog projekta hotelskog resorta “Zlatni Jelen” te upotpunjuje ponudu koja se orijentira na boravak na jezerima oji se nalaze u sklopu urbanističkog projekta te zadovoljava turističko ugostiteljsku ponudu.