GODINA: 2016
LOKACIJA: Nova Kršlja
NAMJENA: Bungalovi na vodi projektirani su u sklopu idejnog urbanističkog projekta hotelskog resorta “Zlatni Jelen” te su zamišljeni kao malo naselje uz jezero čija je namjena privatno iznajmljivanje pod kategorizacijom 4 zvijezdice.