PROJEKT UREĐENJA INTERIJERA

Projektom unutarnjeg uređenja rješava se prostorno, funkcionalno, tehničko-tehnološko i oblikovno unutrašnjost građevine. Dok arhitektonskoj konstrukciji glavni projekt određuje osnovne tehničke elemente građevine, projekt unutarnjeg uređenja vizualnim obogaćenjem i oblikovnim oplemenjivanjem kultivira njegove unutarnje prostore. Izbor, polikromija, oblikovanje i umjetnička obrada gradiva (podovi, zidovi, stropovi), namještaja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehničke opreme vizualno izražavaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja.

Sadržaj Izvedbenog projekta:

Cjelokupan projekt unutarnjeg uređenja osniva se na arhitektonskom idejnom rješenju prostornih, funkcionalnih i oblikovnih odnosa u unutrašnjosti građevine, a koji su tehnički određeni prethodnim arhitektonskim i konstrukcijskim glavnim projektom ukoliko se radi o odstupanju od postojećeg stanja u smislu rušenja zidova, prerazmještaja instalacija i sl. Sastavni dio projekta unutarnjeg uređenja je i troškovnik svih građevinsko-obrtničkih radova i proračun troškova odnosno izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju, izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova. Na kraju, usuglašavanje i koordinacija s opisom radova drugih struka u projektiranju.

 

 

U tehničkom smislu (dokumentacija) on sadrži:

 • Izvedbeni tlocrt/i (količina varira ukoliko se radi o višeetažnom prostoru) – mjerilo 1:50
 • Izvedbeni tlocrt/i s opremom (namještaj,oprema,…) – mjerilo 1:50
 • Karakteristični presjek/ci kroz stan (količina varira ovisno o kompleksnosti prostora) – mjerilo 1:50
 • Plan polaganja završnih podnih obloga – mjerilo 1:50
 • Plan (spuštenih) stropova – mjerilo 1:50
 • Shema rasvjete sa odabranim rasvjetnim tijelima – mjerilo 1:50
 • Plan instalacija (vovoinstalaterskie, električne, grijanje, ventilacija) – mjerilo 1:50
 • Detaljna shema polaganja završnih podnih i zidnih obloga – mjerilo 1:20 (pojedinačno po prostorijama)
 • Detaljne sheme ugradbenog namještaja – mjerilo 1:20
 • Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova s predloškom odabrane opreme (marketing lista)
 • Fotorealistične 3D vizualizacije (renderi) rješenja po prostorijama ili prikazi ambijenta

IZVEDBENI PROJEKT (PROJEKT UREĐENJA INTERIJERA) – CJENIK

IZVEDBENI PROJEKT – POTPUNA RAZRADA PROJEKTA DO NAJSITNIJIH DETALJA I RADIONIČKIH NACRTA

(UKLJUČUJE IZRADU PROJEKTNOG ZADATKA, IDEJNO RJEŠENJE I IDEJNI PROJEKT)

 • Izvedbeni tlocrt/i (količina varira ukoliko se radi o višeetažnom prostoru) – mjerilo 1:50
 • Izvedbeni tlocrt/i s opremom (namještaj,oprema,…) – mjerilo 1:50
 • Karakteristični presjek/ci kroz stan (količina varira ovisno o kompleksnosti prostora) – mjerilo 1:50
 • Plan polaganja završnih podnih obloga – mjerilo 1:50
 • Plan (spuštenih) stropova – mjerilo 1:50
 • Shema rasvjete sa odabranim rasvjetnim tijelima – mjerilo 1:50
 • Plan instalacija (vovoinstalaterskie, električne, grijanje, ventilacija) – mjerilo 1:50
 • Detaljna shema polaganja završnih podnih i zidnih obloga – mjerilo 1:20 (pojedinačno po prostorijama)
 • Detaljne sheme ugradbenog namještaja – mjerilo 1:20
 • Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova s predloškom odabrane opreme (marketing lista)
 • Fotorealistične 3D vizualizacije (renderi) rješenja po prostorijama

CIJENA: 200kn/m2

IZVEDBENI PROJEKT I IZVOĐENJE ORGANIZACIJA IZVOĐENJA RADOVA

(UKLJUČUJE MOGUĆNOST IZVEDBE “KLJUČ U RUKE” TE UMJETNIČKI NADZOR OD STRANE PROJEKTANTA)

Osim izvedbenog projekta uključuje i cijelu organizaciju radova sa stručnim suradnicima, obilazak trgovina sa investitorima te praćenje izvođenja radova kako bi sve bilo izvedeno do najmanjeg detalja kako je predviđeno samim projektom prema sistemu “ključ u ruke” kako bi investitor bio bezbrižan oko izvedbe projekta koju prepušta profesionalcima

CIJENA: 3000kn/mj