IDEJNI PROJEKT

Predstavlja prvi pravi korak pri arhitektonskoj razradi i stvaranju finalnog produkta. Sadrži skup međusobno usklađenih nacrta (tlocrti, karakteristični presjeci, pogledi, radne 3D vizualizacije) i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja.

Sadržaj Idejnog projekta:

Idejna skica (1 – 3 varijante) – Idejna skica (rješenje) jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju u obliku dva sastanka konzultacijskog karaktera. Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa) i sastoji se od osnovne funkcionalno-organizacijske sheme, osnovnih obilježja tlocrtnog rješenja, elemenata oblikovanja te osnovnih elemenata za kvantifikaciju (površine, volumeni).

 

 

U tehničkom smislu (dokumentacija) on sadrži:

 • Idejni tlocrt/i (količina varira ukoliko se radi o višeetažnom prostoru) – mjerilo 1:100
 • idejni presjeci (namještaj,oprema,…) – mjerilo 1:100
 • Karakteristični presjek/ci kroz stan (količina varira ovisno o kompleksnosti prostora) – mjerilo 1:100
 • Plan polaganja završnih podnih obloga – mjerilo 1:100
 • Plan (spuštenih) stropova – mjerilo 1:100
 • Shema rasvjete  – mjerilo 1:100
 • Shema instalacija (vovoinstalaterskie, električne, grijanje, ventilacija) – mjerilo 1:100
 • Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova s predloškom odabrane opreme (marketing lista)
 • 3D vizualizacije po prostorijama ili prikazi ambijenta

IDEJNI PROJEKT – CJENIK

PROJEKTNI ZADATAK

(DEFINIRANJE PROJEKTA I ŽELJA INVESTITORA)

 • Izlazak na objekt/teren
 •     Uvid u postojeće stanje/zatečeno stanje
 •     Fotografiranje prostora
 •     Analiza i funkcija objekta
 •     Definiranje radnog zadatka – projekta
 •     Izrada skice ukoliko ne postoji tlocrt objekta, ručno te    računalno crtanje tlocrta
 •     Pismeni zapis projektnog zadatka

CIJENA: 500kn

IDEJNO RJEŠENJE – DAJE OKVIRNU IDEJU O SAMOM DIZAJNU

(UKLJUČUJE I IZRADU PROJEKTNOG ZADATKA)

 •   Osnovno prostorno i oblikovno rješenje tlocrta
  u mjerilu 1:50 ili 1:100
 •   Osnovno prostorno i oblikovno rješenje tlocrta sa dispozicijom namještaja i opreme
 •   Osnovno prostorno i oblikovno rješenje tlocrta podnih obloga
 •   Osnovno prostorno i oblikovno rješenje tlocrta sa shemom rasvjete
 • Moodboard sa primjerima stilova uređenja, prijedlozima završnih obrada (podovi, zidovi) te palete boja

CIJENA: 30kn/m2

IDEJNI PROJEKT – DETALJNA RAZRADA IDEJNOG RJEŠENJA

(UKLJUČUJE I IZRADU PROJEKTNOG ZADATKA I IDEJNOG RJEŠENJA)

 •   Tlocrt s dispozicijom namještaja, opreme, podova, stropova i rasvjete
 •     Ručni crtež ili 3D kompjuterski vjeran prikaz budućeg stanja – render
 •     Baza kontakata namještaja i opreme (katalozi ili tablice, kontakt adrese, web adrese ili telefonski brojevi)
 •     detaljnu razradu idejnog projekta svih prostorija kroz ručni crtež ili 3D kompjuterski prikaz (projekcija)
 •   Procjenu troškova – pojedinačni cjenik namještaja i opreme te materijala i rasvjete (tablični prikaz po sobama)

CIJENA: 180kn/m2