Tko je dizajner interijera?

 

Dizajner interijera je onaj koji pregledom zatečenog stanja objekta (nije važno o kakvom se objektu radi) postavlja sam zadatak tj. projekt koji obuhvaća želje te smjernice klijenta. Idejnim rješenjima dolazi do idejnog projekta (implementacija novih ideja u postojeće, zatečeno stanje) po kojem se dalje rade detaljno razrađeni projekti te izvedbeni projekti. Također dizajner interijera je onaj koji vodi te organizira izvođače radova te nudi usluge samog
nadzora prilikom izvođenja tih istih radova. Dizajn interijera nije pak samo završni korak, to jest dekoriranje nego posao kompletne adaptacije objekata, uz uvjet da svi akteri involvirani u proces same adaptacije posjeduju propisana zakonska ovlaštenja i licence. Ono što će na kraju biti percipirano kao “ugodan prostor” , “prostor sa dobrom energijom”, “lijep prostor” zapravo je pomno osmišljen dizajn.
 


Dizajner interijera je onaj koji je upoznat sa zakonskom regulativom, koji je svjestan koraka i procesa, koji zna gdje uštediti, a gdje uložiti više. Onaj koji poznaje dobavljače, posjeduje kontakte te baze prodavatelja, onaj koji se instruira vezano uz nove trendove, materijale, dizajnerska rješenja te nova tehnička znanja. Sa obzirom na kvalitetno znanje te iskustvo, poznavanje umjetnina i njihove vrijednosti, poznavanje dekora i materijala, poznavanje
aktualne ponude na tržištu onaj je, koje će ponuditi moderna i funkcionalna rješenja. Onaj koji je sposoban stvoriti prostor koji odgovara našim potrebama, koji pozitivno utječe na ljude koji borave u istom, na prostor koji godi našem oku.
 


Posao dizajnera interijera je rad s arhitektima, građevinarima, strojarima, raznim projektantima, dobavljačima namještaja, stolarima, bravarima, keramičarima, parketarima, vodoinstalaterima, zidarima i dakako, investitorima.
 

 

Zašto angažirati dizajnera interijera?

 Dizajner interijera prema Vašim željama i mogućnostima daje funkcionalna i moderna rješenja koja osiguravaju maksimum iskorištenog prostora i prilagodbe investitorima i njihovom načinu života. Svojim znanjem i

poznavanjem prostora i materije, noviteta i dizajna, on štedi Vaš novac i Vaše vrijeme, a sa bazom dobavljača i izvođača, uz dizajnera interijera i kvalitetan projekt, izvođenje istoga je sukladno Vašim željama i mogućnostima u
danom roku.

 

Koji su poslovi dizajnera interijera?


• Snimanje postojećeg stanja i izrada podloga u mjerilu (tlocrti i nacrti)
• Postavljanje projektnog zadatka
• Davanje ideja kroz idejno rješenje
• Razrada idejnog rješenja kroz idejni projekt (detaljno razrađen projekt sa svim sastavnim dijelovima za uređenje i adaptaciju)
• Izvedbeni projekt (sama izvedba radova prema idejnom projektu) sa projektiranim namještajem na mjeru i izvedbenim detaljima
• Troškovnik (detaljno razrađeni građevinsko obrtnički troškovi + marketing lista)
• Praćenje izvedbe radova i savjetovanje (nadzor)
• Obilazak salona namještaja, prodajnih ureda, showroom-ova te prodavaonica kupaonske opreme i slično sa klijentom
• Sudjelovanje u prikupljanju ponuda i izboru najpovoljnijeg izvođača radova
• Savjetovanje o potrebama stručnjaka drugih struka i sl.

 

Što je nadzor projekta?

 Nadzor nad radovima u interijeru jednom kada oni započnu. Planiramo i organiziramo proces radova, tj. izvođenje samih radova na projektu na način da organiziramo kupovinu, savjetujemo pri odabiru materijala i usluga,

kontroliramo izvođače radova, usklađujemo ih, definiramo prioritete te raspored poslova po kronologiji, brinemo o planiranoj potrošnji.
Nadzor uključuje:
• Prikupljanje više ponuda izvođača radova, odabir izvođača
• Nadzor na licu mjesta sa obzirom na potrebne zahvate kod rekonstrukcije interijera
• Odlazak u kupovinu sa klijentom (po potrebi)
• Nadzor radova po fazama te savjetovanje
Odabir završnih materijala i interijerske opreme (namještaja) zajedno sa klijentom

 

Što je troškovnik?

Troškovnik obuhvaća opis svih potrebnih vrsta i količina graditeljskih, zanatskih te instalaterskih radova koje je potrebno izvoditi na uređenju unutarnjeg prostora. Detaljni troškovnik, sa svim vrstama radova, izrađuje se u svrhu
prikupljanja ponuda za izvedbu graditeljskih, zanatskih i instalaterskih radova. Osim dizajnera interijera izrađuju ga stručnjaci drugih struka (građevinske, strojarske, arhitektonske i dr.) Kompleksne troškovnike – koji sadrže sve
grupe radova (graditeljske, zanatske, instalaterske etc) izrađuju stručnjaci drugih struka te se naplaćuju zasebno.